SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


MEHTAP MUTFAK EŞYALARI SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Üretim ve yönetimin her aşamasında ‘’Önce İnsan ‘’prensibi ile hareket eden Şirketimiz;

  • 15 yaşını doldurmayan personel çalıştırmamayı,  genç çalışan usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
  • Zorla veya gönülsüz personel çalıştırmamayı, çalışanların kişisel haklarına saygı göstermeyi,
  • Risk analizlerine dayalı yaklaşım benimseyerek, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlık ve güvenliğini ön planda tutan çalışma sistemini benimsemeyi,
  • İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya suistimale göz yummamayı
  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermeyi,
  • Çalışma saatlerinde yasal gerekirlikleri yerine getirmeyi, ve fazla mesaide gönüllük esasına uymayı,
  • Çalıştığımız tedarikçi firmaların sosyal uygunluk düzeyini ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
  • Rüşvet ve yolsuzluğun her türlüsüne karşı gerekli önlemleri almayı ve uygulamayı
  • Yürürlükteki sosyal sorumlulukla ilgili tüm yasal zorunluluklara uymayı ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz

 

07.03.2017                                                                                                         Genel Müdür

Rev No:04                                                                                                            Sinan Paksoy      

EN